MŪSŲ KONTAKTAI

Adresas: Savanorių pr. 124,
LT-03153 Vilnius (žemėlapis)
Tel.: (8-5) 231 18 50
El. p. info@silikatas.ltAPVA iškastinio kuro vartojimo mažinimo projektas

AB „Silikatas“ – viena pirmaujančių silikatinių mūro gaminių gamintojų Lietuvoje, sėkmingai įgyvendino investicinį projektą Nr. BL-AM-IKM01-0058 „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas AB „Silikatas“ diegiant šilumos atgavimo įrenginius“, finansuojamą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, plėtros programos pažangos priemonės 8 punkto veiklą „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“.

Projektą administruoja valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Finansinės subsidijos suma – 241 718,05 Eur.

Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo bei padidins įmonės konkurencingumą ir produktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu AB „Silikatas“ įdiegė šiluminės energijos atgavimo įrangą, kurios dėka įmonėje generuojama energija yra rekuperuojama tokiu būdu maksimaliai sumažinant jos nuostolius į aplinką. Įgyvendinus projektą, naujos įrangos pagalba sprendžiama teršalų patekimo į aplinką mažinimo problema – mažės teršalų emisijų į atmosferą kiekiai, bus taupiau naudojami ištekliai (tame tarpe iškastinio kuro – per metus planuojama sutaupyti ne mažiau kaip 478 389 m 3 dujų). Tuo pat metu bus mažinama ir pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Bus užtikrintas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius. Taip pat projekto dėka bus sudarytos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui.

 

2005 © AB "SKV".
Visos teisės saugomos

 

Informacijos luitai, UAB 2005